Hoàng Sa Trường Sa là của VNCH hả ?

Trại lính TQ ở Trường Sa.

Trại lính TQ ở Trường Sa.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, lại đem công hàm bác Ðồng ra bàn chơi.

(Tớ đã từng bàn rồi, ở những bài này:

Công hàm TT Phạm Văn Đồng cần giải thích, đừng giấu nhẹm (25/6/2011)

Những điều nói trong công hàm TT Phạm Văn Đồng (28/6/2011)

Đảo của VNCH, nguyên tắc estoppel và công hàm của TT Đồng (9/7/2011)

Lối ra cho công hàm TT Đồng (14/7/2011)

Có khi công hàm ko bán nước hay ngu mà là lưu manh? (27/6/2014)

Bi giờ bàn tiếp, nhân chat với bác ni.

Giả sử nước CHXHCNVN công nhận Việt Nam Cộng Hòa thời ấy có chủ quyền đối với Hoàng Sa Trường Sa và do đó công hàm bác Ðồng vô hiệu lực. Vì vào năm 1957, hai đảo này thuộc VNCH, còn mãi sau này Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của miền Bắc mới gộp cùng Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam (cờ xanh đỏ sao vàng) thành CHXHCNVN. V.v.

Rồi giả sử VN TQ dắt nhau ra toà, TQ trưng công hàm, VN bèn cãi là vô hiệu lực như trên như trên.

Thế tòa bèn hỏi:

  • “Ơ hay, thế nếu VNCH có chủ quyền thì sao VNDCCH với CHMNVN lại hè nhau chiếm nó ? Mà nếu HS TS là của nó, thì giờ có đem trả thì trả nó chứ sao trả cho CHXHCNVN. Có trả thì trả cho VNCH chứ ?”

VN:

  • “Nhưng nó chết rồi! Tui thừa kế nó!”

Tòa:

  • “Nó chít tại chị giết nó!  Chị  cho tui coi có tiền lệ nào thằng giết được thừa kế thằng chết?”

Mời các bác viết tiếp .

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s