Monthly Archives: November 2011

Là người quốc gia, phải thuộc lịch lễ cộng sản

Hôm thứ Năm là lễ Thanksgiving, lễ Tạ Ơn của Mỹ. Đây là ngày người Mỹ bày tỏ sự cảm ơn với những gì họ có. Học trò hay được giao bài tập viết “What I am thankful for.” Thế … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , , | 6 Comments

5 cents đủ dạy tỷ lệ, phần trăm, góc, lượng giác: Dụng cụ dạy toán

Trong hộc tủ trong lớp tớ dạy có một xấp món đồ này có thể dùng để dạy tỷ lệ, dạy phần trăm, dạy vẽ pie chart, dạy góc, dạy các hàm lượng giác v.v., mà rất rẻ. Rẻ vậy … Continue reading

Rate this:

Posted in Toán | Tagged , , , | 3 Comments

Tại sao sử Việt không dạy về triều đại Chế?

. Hồi nhỏ, học chuyện Lạc Long Quân với bà Âu Cơ, một mẹ trăm con, sách giáo khoa giảng ý nghĩa chuyện này là “tất cả các dân tộc trên đất Việt đều là con cái một nhà.” Đồng đều, không phân … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghiêm túc | Tagged , , , , | 2 Comments

Bữa tiệc ly của Mao

Họa sĩ Zhang Hongtu dán Mao tuyển lên canvas, rồi vẽ lên trên. Nguồn ở đây.

Rate this:

Posted in Nghệ thuật, Nghiêm túc | Tagged , | 4 Comments