Tag Archives: Ánh Joseph Cao

DB Cao Quang Ánh đi biểu tình Mr Đàm, hong ai để ý

Tiếp tục chiệng Mr Đàm in San Jose. Có một người chắc hẳn đang quạu vì vụ Lý Tống xịt hơi cay Đàm Vĩnh Hưng. Đó là Dân biểu Cao Quang Ánh tức Joseph Ánh Cao. Hôm qua ổng tham … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 1 Comment

Ánh Joseph Cao nhảm hơn Vũ Quí Hạo Nhiên

Hôm qua Hạ Viện Hoa Kỳ họp điều trần về vụ dầu loang ở vùng Vịnh Mexico ngoài khơi tiểu bang Louisiana, thì ông dân biểu gốc Việt duy nhất nói câu này: Coi nè: Ông Ánh Joseph Cao nói … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 1 Comment