Tag Archives: corruption

Danh lam tham nhũng Hà Nội (phần 2)

(Bùn bùn lấy bài cũ từ năm 2007 đăng lại)   (tiếp theo) Nếu các công trình nhà nước được chú ý nhiều nhất trong các vụ tham nhũng, thì trên thực tế các vụ tham nhũng thường xuyên xảy … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị | Tagged , , , | Leave a comment

Danh lam tham nhũng Hà Nội (phần 1)

  (Bùn bùn kím bài cũ đăng lại)   Bài: Vũ Quí Hạo Nhiên & Lê Ngọc Hình: Vũ Quí Hạo Nhiên (Đăng trên báo Xuân Người Việt 2007) Hà Nội có những địa danh nổi tiếng trong lịch sử, … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị | Tagged , , , | 1 Comment