Tag Archives: Dũng Đen

Cự nự về số người đi coi Đàm

Chuyện bao nhiêu người đến coi Đàm Vĩnh Hưng cũng đang có người cự nha, là vì lúc đầu rất vắng, rồi lục tục kéo tới, chương trình bắt đầu rồi vẫn chưa tới hết. Cả hai tiếng đồng hồ … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 5 Comments

Nghệ sĩ Tòng Sơn tham gia chương trình Đàm Vĩnh Hưng

Hình: Dân Huỳnh OK thì thực ra nó không phải là chương trình Đàm Vĩnh Hưng, nhưng cứ theo những người đang chuẩn bị biểu tình thì đại nhạc hội Anaheim Arena, với rất nhiều ca sĩ, coi như là … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghệ thuật, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 2 Comments

Đàm họp báo ở Mỹ: nhất định hát

Một ngày sau khi bị xịt hơi cay, Đàm Vĩnh Hưng có mặt ở quận Cam, gặp gỡ một số báo chí, và khẳng định là sẽ hát ở đại nhạc hội Anaheim Arena bất kể biểu tình. Buổi gặp … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghệ thuật, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 1 Comment

Đả đảo Hoài Linh

Hum nay nhận được một bản thông cáo tựa đề: “Thông báo khẩn số 1” “Biểu Tình Chống Văn Hóa Vận CSVN” của “Ủy ban đặc nhiệm chống văn hóa vận của CSVN.” Bản thông báo khẩn này có đoạn … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghệ thuật, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 3 Comments