Monthly Archives: February 2014

Chuyện thật, chuyện đùa, chuyện CT Nguyễn Minh Triết

. Các bác có bao giờ để ý là dân làm chuyên nghề nào, thì hay lấy từ chuyên môn của nghề đó ra làm chuyện tiếu lâm? Và thường thì những câu chuyện cười đó, đối với người ngoài, … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged | 4 Comments