Monthly Archives: June 2015

Làm báo dễ lắm, nhà báo phanh phui vụ FIFA bảo vậy

Vụ án tham nhũng tại FIFA tuy chỉ mới bùng ra đây, nhưng nghi vấn về hối lộ trong việc đăng cai World Cup đã bị nhà báo Andrew Jennings phát hiện từ lâu, in cả thành sách “Foul! The … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , , , , | Leave a comment