Monthly Archives: July 2015

Hai du khách người miền _____ bị bắt tội ăn cắp ở Thụy Sĩ

Nghe tin hai người Việt Nam ăn cắp bị bắt tại Thụy Sĩ, dân tình nhao nhao “nhục quốc thể,” như thể nước Việt Nam bị nhục nhã lắm. Nhưng khi bạn Huỳnh Trọng Nguyễn lên Facebook hỏi bâng quơ, … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | Leave a comment