Monthly Archives: January 2014

VOTE nà: Thủ tướng Dũng đi thăm PetroTimes

Dượng Ba tớ chứng minh là lãnh tụ cộng sản cũng thân thiện không thua gì bọn giãy chết. Này nhé, tờ PetroTimes là báo ngành, ít người đọc, cơ quan chủ quản chỉ là một hội thương gia, những … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 3 Comments

Lại chuyện tiếng Việt và tiếng Tàu

Hôm nay đọc được status này trên FB bạn Trịnh Hữu Long, tớ thấy đây là đề nghị đúng và giúp tiếng Việt và tư duy người Việt không còn bị lệ thuộc vào tiếng Tàu và tư duy người … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc | 3 Comments