Monthly Archives: January 2013

Ba cuộc đấu tranh cho quyền con người, trong diễn văn TT Obama

Nhắc tới ba địa danh nổi tiếng, chỉ trong một câu Tổng thống Barack Obama gắn liền ba cuộc đấu tranh cho dân quyền: Của phụ nữ, của người da màu, và của người đồng tính. Trong bài diễn văn … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Và họ lẳng lặng nhìn Công giáo Phật giáo đấu nhau

Ba nhân vật Công giáo nổi tiếng lên truyền hình tại Quận Cam đả kích những nhân vật Phật giáo nổi tiếng. Phía Phật giáo chỉ trích lại. Một lần, hai lần, ba bốn lần, chưa hết, mà kéo dài hàng … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc | Tagged , , , | 53 Comments