Tag Archives: money-money-money

Tiền bạc Lý Tống cũng khá phết!

Mới từ ngày 19 tháng 8, tới Labor Day 6 tháng 9, thâm thủng tài chánh của Lý Tống đã bớt hẳn, chứng tỏ Lý Tống được sự ủng hộ khá mạnh của dân Texas! Trong email gởi ngày 6 … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , | 6 Comments

Lý Tống cần 10,000 đô, gởi ngay dùm

Đề nghị ai ủng hộ Lý Tống thì nhớ gởi tiền cho bác ấy, chứ đừng ủng hộ suông bằng miệng. Miệng mà nói ủng hộ, thì tay phải xì tiền ra, đừng để bác ấy phải đi xin tiền … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , | 19 Comments

Tại sao Lý Tống cần thỉnh nguyện thư???

Hôm qua ông luật sư của Lý Tống tung ra một bản thông cáo báo chí và một thỉnh nguyện thư xin chữ ký. (Đọc ở đây. Nhiều trang web cũng có đăng lại bản này.) Trong thông cáo, ông … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , | 8 Comments