Monthly Archives: December 2011

Hình thời sự ‘độc’ nhất 2011

Top 9 hàng độc Mỹ và quốc tế năm 2011. (“Nhất” ở đây theo nghĩa là Vũ Quí Hạo Nhiên chọn chúng nó là nhất, mà chỉ chọn từ trong kho hình ảnh AP thôi, kho khác không tính.) .

Rate this:

Posted in Nghiêm túc | Tagged , , , , , | 1 Comment

Nghe nhạc Giáng Sinh nha

Tác giả, LM Kim Long, chỉ huy bài “Say Noen.” Liên ca đoàn nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit), Fountain Valley.

Rate this:

Posted in Nghệ thuật | Tagged , , , | 1 Comment

Ai bảo đẻ cho lắm vào!

Hehehe. (Hình của Binh Nhì)

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , | Leave a comment

Nghe riết nó nhập tâm hùi nào hỏng hay

Tìm thấy ở đây. Hehehe.

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , , | 10 Comments