Monthly Archives: June 2016

Indiana Jones và cá chết

Các bác chắc còn nhớ phim Raiders of the Lost Ark. Phải trải qua bao gian khó thừa sống thiếu chết, Indiana Jones mới chiếm được Hòm Bia Giao ước (Ark of the Covenant) từ trong tay quân Ðức Quốc Xã … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | 1 Comment