Tag Archives: Bùi Kim Thành

Luật sư dân oan muốn Luật sư Obama đại diện

Bà Bùi Kim Thành, vì bị “bọn nằm vùng, đê tiện tham tiền, háo danh, hám lợi” thuê cảnh sát “tấn công, đánh đập, làm nhục,” nên viết email yêu cầu hai người đồng nghiệp là “ông bà luật sư … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 9 Comments

Xin cứu bà Bùi Kim Thành bị xỉu!

Ai chưa biết bà Bùi Kim Thành thì nên đọc ở đây. Đọc xong ở đó rồi đọc thêm ở đây, zui hơn. Rồi coi báo Mỹ trích lại ở đây. Nói chung thì, theo khoa học, một người mà … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 16 Comments