Monthly Archives: September 2012

Đùa, như thiệt

Hôm qua hơi wởn, rồi lại bức xúc vụ Hoàng Khương, tớ lên Facebook chưng hai status độc. Chiều thứ Sáu, tớ làm quả này: Ông Vũ Đức Đàm, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, cho biết chính Thủ tướng … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , , | Leave a comment