Monthly Archives: April 2012

Ngụy biện của bác Trọng, giải bằng toán

  Trước khi đọc entry này, xin đọc entry hôm qua, tại đây. Câu hỏi là vầy: Trong thời gian ở Cuba, bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có phán một câu cực máu. Bác bẩu: Việt Nam “giải … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm, Toán | Tagged , , | 4 Comments

Câu đố: Ngụy biện của bác Tổng Trọng

Hôm bữa bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua La Havana. Do trái múi giờ, nên hôm đó cả Cuba lẫn Việt Nam đều thức để nghe bác Trọng chém gió bằng một bài dài thượt đăng nguyên văn tại đây. Trong … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 1 Comment

Thiệt hay giỡn vậy bạn?

Không biết bạn này đang giỡn, nhại Ý Lan, hay bạn í đang hát thiệt? (Có poll ở dưới video. Vote đê.)

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , | Leave a comment