Monthly Archives: August 2012

Hai gia đình, Hà Nội, Sài Gòn

Cùng trong ngày, được thấy hai tấm hình hai gia đình Việt Nam. . Ngô Duy Quyền, LS Lê Thị Công Nhân, với bé Lucas, tại Hà Nội. . Lễ hôn phối Trịnh Kim Tuyến và Paulo Thành Nguyễn tại nhà thờ dòng … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghiêm túc | Tagged , , , | Leave a comment

Cực đoan tư nhân và cực đoan nhà nước

Hôm tôi mới mất việc ở báo Người Việt, một bạn lên Facebook hỏi một câu thế này: “Thầy ui, có thành lập mặt trận đấu tranh tự do báo chí cho báo chí tiếng Việt ở Mỹ không Thầy … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , , , , , , , | 14 Comments