Tag Archives: Trương Tấn Sang

Có khi công hàm ko bán nước hay ngu mà là lưu manh?

Nội dung công hàm 1958 do Thủ tướng VNDCCH Phạm Văn Đồng ký, thì bây giờ được loan truyền rộng rãi rồi, có lẽ ai cũng biết. Ai không biết thì có thể bấm vào đây. Tóm tắt thì Trung … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghiêm túc | Tagged , , , | 6 Comments

BMI nhận định về quan hệ Việt – Trung

Đoạn dưới đây copy and paste từ báo cáo về an ninh và quốc phòng Việt Nam, do Business Monitor International thực hiện, Quý III, 2012. Bold là của tớ. Báo cáo này ngoài đường bán gần 1000 USD đấy … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc | Tagged , , , , | 1 Comment