Tag Archives: Nguyễn Tấn Dũng

VOTE nà: Thủ tướng Dũng đi thăm PetroTimes

Dượng Ba tớ chứng minh là lãnh tụ cộng sản cũng thân thiện không thua gì bọn giãy chết. Này nhé, tờ PetroTimes là báo ngành, ít người đọc, cơ quan chủ quản chỉ là một hội thương gia, những … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 3 Comments

Tại sao đừng nghe họ nói mà nhìn họ làm?

Luẩn quẩn nghĩ chơi chơi, tự dưng nghiệm ra câu nói của Tổng thống Thiệu là có tính quy luật (*) chứ chẳng chơi. Ổng biểu “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 5 Comments

BMI nhận định về quan hệ Việt – Trung

Đoạn dưới đây copy and paste từ báo cáo về an ninh và quốc phòng Việt Nam, do Business Monitor International thực hiện, Quý III, 2012. Bold là của tớ. Báo cáo này ngoài đường bán gần 1000 USD đấy … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc | Tagged , , , , | 1 Comment