Monthly Archives: December 2016

Chuyện bờ cờ

A á ớ bờ cờ Tớ ko có vấn đề với Thủ tướng đọc “cờ lờ mờ vờ.” Nhưng tớ có vấn đề với cách đặt tên chữ cái kiểu đó. Nói cách khác, tớ không trách ông Phúc, mà … Continue reading

Rate this:

Posted in Uncategorized | Leave a comment