Hai du khách người miền _____ bị bắt tội ăn cắp ở Thụy Sĩ

Gucci-Sunglasses-10-450x227
Nghe tin hai người Việt Nam ăn cắp bị bắt tại Thụy Sĩ, dân tình nhao nhao “nhục quốc thể,” như thể nước Việt Nam bị nhục nhã lắm.

Nhưng khi bạn Huỳnh Trọng Nguyễn lên Facebook hỏi bâng quơ, “Hai du khách ăn cắp ở Thụy Sỹ bị cảnh sát phạt, là người miền Bắc hay người miền Nam vậy pà kon?” là y như rằng dân tình nhảy vào phản đối.

Nhẹ, thì khuyên bảo đừng kỳ thị vùng miền như thế. Nặng hơn, thì phán rằng mình “DẤT KHINH bất cứ kẻ nào đặt ra những câu hỏi đại loại như thế nầy!” Còn nặng nữa thì xỉa lại, “Thằng luyện thằng dương là người miền nào. Tư duy quái đản.

Họ đưa ra câu trả lời rất đúng, thí dụ như bạn Tony Ngo thì nói “Dân ở đâu không có người này người kia, người tốt người xấu.”

Vâng, ở đâu không có người này người kia.

Thế nhưng (ko có “thế nhưng” viết blog làm giề)!  Thế nhưng, ở đây có sự mất cân bằng nghiêng ngả.

  • Tại sao chỉ có “vùng miền” là có người này người kia, mà không thể có “Việt Nam” cũng có người này người kia?
  • Tại sao khi biết du khách này người Việt Nam thì đổ cái nhục đó lên Việt Nam, mà nếu biết du khách này người miền Bắc (chẳng hạn), lại không thể đổ cái nhục đó lên miền Bắc?
  • Và nếu như hai người này dân Hà Nội đi, tại sao không lấy cái nhục đó trải ra cho 6.7 triệu dân Hà Nội?

Nói cách khác, tại sao “DẤT KHINH” kẻ hỏi du khách này người miền gì, mà không khinh những kẻ hỏi du khách này người nước gì???

Khi khẳng định vùng miền không thể bị nhục lây bởi hành vi của 2 người, thì tất nhiên, ipso facto, cả nước cũng không thể bị nhục lây bởi hành vi của 2 người.

Mà thật. Các bác làm như xưa nay chưa thấy 2 người nào bị bắt vì ăn cắp hay sao í.

Hay các bác làm như các nước khác chỉ có 0 hay 1 người bị bắt vì ăn cắp hay sao í.

Cái đáng nhục không nhục, chuyện của mỗi 2 người lại đem ra kêu nhục.

Rồi cả cái Tổng cục Du lịch kia nữa, bắt công ty tour phải báo cáo. Nhảm. Ngay trong Tổng cục Du lịch có vô số cán bộ ăn cắp còn cao siêu hơn, các ông không xử lý đi, lại bắt người ta báo cáo vì hành vi của khách hàng.

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s