About

Vũ Quí Hạo Nhiên = Nhảm

Muốn không nhảm thì vào đây: Bolsavik.com

4 Responses to About

  1. NgocLan says:

    ok, giống như blog Bolsavik, tui mở hàng cho VQHN càng ngày càng nhảm 🙂

  2. Lún Ghẻ says:

    Nhảm cho nó chẻ chung. Càng nhảm càng chẻ. Mai mốt con này qua đây nhảm ké nha. Chúc mừng !

  3. Huong says:

    anh HN nhảm thiệt nha. 🙂 Công nhận thầy chẻ thiệt nha, Nhắn với bạn anh là em giận hắn đi chơi mà ko rủ. 🙂

  4. cái mỏ đi rêu rao chiện đời còn nhảm hơn ;p;p;p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s