Tag Archives: Võ Nguyên Giáp

Báo chí và Đại tướng

Sơ đồ này coi bộ ăn khách trên Facebook tớ.  Bản này có khác bản FB một chút.

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , | 4 Comments

Chuyện tướng Giáp và Điện Biên Phủ

1. Có người chê chiến thắng Điện Biên là một cuộc “nướng quân” – nhất tướng công thành vạn cốt khô. Tớ không đồng ý với nhận định đấy. Để so sánh, trong Hell in a Very Small Place của … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghiêm túc | Tagged , | 7 Comments

(Kỳ 2 & hết) Tài liệu CIA: Sau cái chết Nguyễn Chí Thanh

LGT. Đây là phần thứ nhì bản dịch tài liệu của CIA, đóng dấu Mật (“Secret”), đề ngày 11 tháng 7, 1967, và được bạch hóa vào tháng 1, 2001. Tài liệu mang tựa đề “Những khó khăn cho Bắc … Continue reading

Rate this:

Posted in Bài trên báo | Tagged , , , , | Leave a comment

Hồ sơ CIA: Chính trị miền Bắc sau cái chết Nguyễn Chí Thanh

(Bài đăng Viet Tide số ra ngày 23 tháng 1, 2009. Hồi trước cũng post blog 360 rồi.) Tài liệu mật CIA được bạch hóa Những khó khăn cho Bắc Việt sau cái chết của Ủy viên Bộ chính trị … Continue reading

Rate this:

Posted in Bài trên báo | Tagged , , | 4 Comments