Monthly Archives: March 2014

Báo Nhân Dân: Người dân Hoàng Sa bỏ phiếu quyết định tương lai

      NDĐT – Theo Tân Hoa Xã, hôm nay, khoảng 1500 người dân tại nước CH tự trị Hoàng Sa của biển Nam Trung Hoa đã bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về tương lai của … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghiêm túc | 11 Comments

Những âm mưu đen tối trong vụ mất máy bay?

Có âm mưu đen tối, có bàn tay lông lá nào thực hiện một âm mưu có tính vĩ mô cực lớn, trong vụ mất máy bay Malaysia Airlines? Một sự kiện lớn, xảy ra trong lãnh vực mà hầu … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm | 4 Comments