Monthly Archives: June 2013

Tại sao đừng nghe họ nói mà nhìn họ làm?

Luẩn quẩn nghĩ chơi chơi, tự dưng nghiệm ra câu nói của Tổng thống Thiệu là có tính quy luật (*) chứ chẳng chơi. Ổng biểu “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 5 Comments