Monthly Archives: February 2013

Tài liệu mật CIA về cuộc chiến Việt – Trung

Vũ Quí Hạo Nhiên Bài này đăng lần đầu trên tuần báo Viet Tide, xuất bản tại Houston và Little Saigon, năm 2009, trong loạt bài dịch các hồ sơ mật CIA đã được công khai hóa. Tài liệu dưới … Continue reading

Rate this:

Posted in Bài trên báo, Chính trị | 18 Comments

Bảng trắng bảng đen

Hồi nhỏ đi học, tớ nhớ là ngoài sách vở bút mực, còn phải mang theo phấn và một tấm bảng đen. Tấm bảng đen khổ nhỏ, bề ngang chắc chỉ hơn một gang tay người lớn, hai mặt. Tấm bảng … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 1 Comment