Tại sao đừng nghe họ nói mà nhìn họ làm?

Luẩn quẩn nghĩ chơi chơi, tự dưng nghiệm ra câu nói của Tổng thống Thiệu là có tính quy luật (*) chứ chẳng chơi.

Ổng biểu “Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.

Khi câu này có tính quy luật, điều đó có nghĩa là nó áp dụng cho tất mọi người cộng sản, chứ ko riêng gì cộng sản xấu hay cộng sản tốt.

Nói cách khác, có thể là “bạn A tuy cộng sản nhưng chơi được,” nhưng do tính quy luật của câu nói trên, vẫn cần phải đừng nghe những gì bạn A nói mà hãy nhìn kỹ những gì bạn A làm.  (Mở ngoặc là tớ ko đánh động “cộng sản” với “đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam.” Có đảng viên không phải cộng sản và có cộng sản không phải đảng viên.)

Anyway, thì trở lại với cái chân lý có tính quy luật.  Lý do không thể nghe những gì cộng sản nói, mà phải nhìn kỹ những gì cộng sản làm, là vì như vầy:

  • Cộng sản, mà nói như cộng sản, thì chơi với ai!?!? Cho nên lúc nói thì phải nói như … người bình thường, nghe thì thấy rất cởi mở, rất thoáng, rất hiện đại, rất dân chủ.
  • Nhưng đến lúc làm, mà làm như người bình thường, thì không đi tù cũng mất chức. Cho nên lúc làm thì phải làm như … cộng sản.

ĐPCM.

(*) Biết. Tớ biết cái trò gọi điều này điều kia là “có tính quy luật” là một trò chơi duy vật lịch sử kiểu Mác-xít.

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Tại sao đừng nghe họ nói mà nhìn họ làm?

  1. Pingback: Tin thứ 2 ngày 10/6/2013 – cập nhật | Dahanhkhach's Blog

  2. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 10-6-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

  3. Nghi says:

    bạn Hạo Nhiên: đánh đồng (cộng sản với đảng viên…) không phải đánh động

  4. I can only understand the few English words and the photo. Willing to learn, though. Thanks for the blog.

  5. Pingback: Tin thứ Hai, 10-06-2013 « BA SÀM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s