Tag Archives: bảng đen

Bảng trắng bảng đen

Hồi nhỏ đi học, tớ nhớ là ngoài sách vở bút mực, còn phải mang theo phấn và một tấm bảng đen. Tấm bảng đen khổ nhỏ, bề ngang chắc chỉ hơn một gang tay người lớn, hai mặt. Tấm bảng … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 1 Comment