Tag Archives: Thánh Linh

Nghe nhạc Giáng Sinh nha

Tác giả, LM Kim Long, chỉ huy bài “Say Noen.” Liên ca đoàn nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit), Fountain Valley.

Rate this:

Posted in Nghệ thuật | Tagged , , , | 1 Comment