Tag Archives: Saigon Eclipse

Tương lai “cult” cho Sài Gòn Nhật Thực?

(Lại đăng bài cũ từ blog 360. Bạn đạo diễn Othello Khanh rất khoái bài này.) Như vầy mà ko cult sao được? Nước bắn tung tóe từ Marjolaine xuống Dustin! Tôi ko biết ở VN có cái nền văn … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghệ thuật, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 1 Comment