Tag Archives: Occupy Wall Street

Tòa đại sứ Mỹ ở Syria, nói về nước nào đây?

Trên Facebook, tòa đại sứ Mỹ ở Damascus post một status nhân dịp có biểu tình Occupy Wall Street (Chiếm Wall Street – biểu tượng nền kinh tế tư bản). Cuộc biểu tình nay đã lan ra nhiều thành phố … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc | Tagged , , | 11 Comments