Tag Archives: nhảm

Ai “trí thức” nhất? (Có poll, vote đêêê)

Mấy hôm nay thấy bàn luận về “trí thức” nhiều quá, cả bên này lẫn bên kia, nên tớ cho rằng các bác rất rành về trí thức. Những lập luận các bác đưa ra về “trí thức” đều là … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 7 Comments

Là người quốc gia, phải thuộc lịch lễ cộng sản

Hôm thứ Năm là lễ Thanksgiving, lễ Tạ Ơn của Mỹ. Đây là ngày người Mỹ bày tỏ sự cảm ơn với những gì họ có. Học trò hay được giao bài tập viết “What I am thankful for.” Thế … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , , | 6 Comments