Tag Archives: nhạc

Thiệt hay giỡn vậy bạn?

Không biết bạn này đang giỡn, nhại Ý Lan, hay bạn í đang hát thiệt? (Có poll ở dưới video. Vote đê.)

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | Tagged , | Leave a comment

“Có án nhưng không có tội” – 34 năm trước đã nói

I’ve paid my dues Time after time I’ve done my sentence – but committed no crime And bad mistakes I’ve made a few I’ve had my share of sand kicked in my face But I’ve come through (And we mean … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghệ thuật, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , , | 1 Comment

Nghe nhạc đêêê – Jem / “They”

  “They” Jem Who made up all the rules? We follow them like fools, Believe them to be true, Don’t care to think them through And I’m sorry, so sorry I’m sorry it’s like this I’m sorry, so sorry I’m … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghệ thuật | Tagged | Leave a comment

Dạy nhạc cảm, học nhạc cảm

Bạn chủ nhân gallery này còm trên Facebook tớ, làm tớ nhớ tới doanh nghiệp tranh cóp của bạn í! Hehehe   Bạn Lún còm bên entry trước, có hỏi, bên nhạc dạy nhạc cảm thế nào? Có khác bên … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghệ thuật | Tagged , | 2 Comments

Nhạc cảm

Hôm nay nghỉ nói chuyện chính trị, quay sang nói chuyện nhạc. Hôm bữa có bài viết của Nguyễn Đình Đăng, “Vài suy nghĩ nhân cuộc thi piano quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.” Tớ không biết gốc ở … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghệ thuật | Tagged | 2 Comments