Tag Archives: Libya

Nào cùng nhau góp ý giúp Bộ Công An (có poll)

Hôm nay đẹp giời, tớ muốn chúng ta cùng nhau giúp Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An một tay. Dầu gì bác í cũng bộ trưởng mới, cần được khuyến khích, ủng hộ. Trong bản Báo … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị | Tagged , , | 2 Comments