Tag Archives: Lê Duẩn

(Kỳ 2 & hết) Tài liệu CIA: Sau cái chết Nguyễn Chí Thanh

LGT. Đây là phần thứ nhì bản dịch tài liệu của CIA, đóng dấu Mật (“Secret”), đề ngày 11 tháng 7, 1967, và được bạch hóa vào tháng 1, 2001. Tài liệu mang tựa đề “Những khó khăn cho Bắc … Continue reading

Rate this:

Posted in Bài trên báo | Tagged , , , , | Leave a comment

Hồ sơ CIA: Chính trị miền Bắc sau cái chết Nguyễn Chí Thanh

(Bài đăng Viet Tide số ra ngày 23 tháng 1, 2009. Hồi trước cũng post blog 360 rồi.) Tài liệu mật CIA được bạch hóa Những khó khăn cho Bắc Việt sau cái chết của Ủy viên Bộ chính trị … Continue reading

Rate this:

Posted in Bài trên báo | Tagged , , | 4 Comments