Tag Archives: Hồ Chí Minh

Bác Hồ là tội nghiệp nhất

Thơ Hồ Chủ tịch mà trưng ra ở California, thế nào cũng bị bà con đục te tua. Chuyện đó không nói làm gì. Nhưng bây giờ thì tạc thơ Hồ Chí Minh ở trong nước, ngay quê bác, cũng bị đục … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm | Tagged | 4 Comments

Chữ ký Hồ Chủ tịch

Văn khố Nga đang trưng bày online tài liệu về cuộc hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật giữa Liên Xô và Việt Nam, thời chiến tranh. Trong đó có một bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gởi Stalin, … Continue reading

Rate this:

Posted in Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , | 8 Comments

(Kỳ 2 & hết) Tài liệu CIA: Sau cái chết Nguyễn Chí Thanh

LGT. Đây là phần thứ nhì bản dịch tài liệu của CIA, đóng dấu Mật (“Secret”), đề ngày 11 tháng 7, 1967, và được bạch hóa vào tháng 1, 2001. Tài liệu mang tựa đề “Những khó khăn cho Bắc … Continue reading

Rate this:

Posted in Bài trên báo | Tagged , , , , | Leave a comment