Tag Archives: dạy toán

5 cents đủ dạy tỷ lệ, phần trăm, góc, lượng giác: Dụng cụ dạy toán

Trong hộc tủ trong lớp tớ dạy có một xấp món đồ này có thể dùng để dạy tỷ lệ, dạy phần trăm, dạy vẽ pie chart, dạy góc, dạy các hàm lượng giác v.v., mà rất rẻ. Rẻ vậy … Continue reading

Rate this:

Posted in Toán | Tagged , , , | 3 Comments

Dụng cụ dạy toán: Geoboard

Món này coi đơn giản vậy mà dạy con nít tốt lắm nha. Hàng bán sẵn thì làm bằng plastic, còn không có thì lấy tấm ván đóng đinh hay ghim đinh ghim lên đó cũng được. Hàng plastic thì … Continue reading

Rate this:

Posted in Toán | Tagged , , , | Leave a comment