Tag Archives: chính trị

Lý do Việt Nam sẽ không dân chủ đa nguyên

Người ta cầm đầu nền kinh tế lớn nhất nước Mỹ, mà Mỹ có nền kinh tế lớn nhất thế giới nhá. Nền kinh tế chỗ người ta là nền kinh tế địa phương lớn nhì thế giới sau Tokyo … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm | Tagged , | Leave a comment

‘Chơi dại’ trong xã hội dân chủ

Tuần trước AP có tin này: Người đồng tính, thất vọng đảng Dân Chủ không cải tổ được luật để ngưng kỳ thị người đồng tính, sẽ bỏ rơi đảng Dân Chủ. (Ngược lại hôm qua Reuters có tin khác, … Continue reading

Rate this:

Posted in Chính trị, Nghiêm túc | Tagged , , , | 4 Comments