Tag Archives: chương trình Langlands

Chúc mừng GS Ngô Bảo Châu

Yay! 🙂 Dưới đây là bài tớ p/vấn người ta, giải thích bổ đề mà GS Châu chứng minh được.

Rate this:

Posted in Bài trên báo, Toán | Tagged , , , , | 3 Comments