Tag Archives: báo Công An Nhân Dân

Báo Công An ‘quên’ tội TS Vũ

Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt Tuần rồi có một chuyện lạ xảy ra. Và bên trong chuyện lạ đó lại là một chuyện lạ hơn nữa. Chuyện lạ, là ngày 10 tháng 5, báo Công An Nhân Dân chạy một … Continue reading

Rate this:

Posted in Bài trên báo, Chính trị | Tagged , , , | 2 Comments