Báo chí và Đại tướng

Sơ đồ này coi bộ ăn khách trên Facebook tớ.  Bản này có khác bản FB một chút.

Bao chi VN wp

This entry was posted in Chính trị, Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Báo chí và Đại tướng

  1. Pingback: Thứ Hai, 14-10-2013 – XUNG QUANH VIỆC CHÍNH PHỦ MỸ ĐÓNG CỬA | Dahanhkhach's Blog

  2. Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Hai, 14-10-2013 | doithoaionline

  3. Pingback: ***TIN NGÀY 14/10/2013 -Thứ Hai « ttxcc6

  4. Pingback: NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 14-10-2013 | Ngoclinhvugia's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s