Hai gia đình, Hà Nội, Sài Gòn

Cùng trong ngày, được thấy hai tấm hình hai gia đình Việt Nam.

.

(Hình: FB Ngô Duy Quyền)

Ngô Duy Quyền, LS Lê Thị Công Nhân, với bé Lucas, tại Hà Nội.

.

(Hình: Mẹ Nấm)

Lễ hôn phối Trịnh Kim TuyếnPaulo Thành Nguyễn tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Phúc cho những người công chính.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,127 other followers

%d bloggers like this: