Câu đố: Ngụy biện của bác Tổng Trọng

Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Hôm bữa bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua La Havana. Do trái múi giờ, nên hôm đó cả Cuba lẫn Việt Nam đều thức để nghe bác Trọng chém gió bằng một bài dài thượt đăng nguyên văn tại đây.

Trong đó bác Trọng có nói một câu cực kỳ đặc biệt. Bác bẩu:

Việt Nam “giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế.”

Câu này đặc biệt ở chỗ này:

Giả sử câu này hoàn toàn đúng về mặt fact, về mặt dữ liệu.

Tức là chấp cho bác Trọng là đúng hết. Rằng thì là có một cây thước nào đó để đo mức phát triển kinh tế. Rằng thì là có nước tư bản X nào đó có cùng mức phát triển kinh tế với Việt Nam. Rằng thì là có một cây thước khác để đo mức giải quyết các vấn đề xã hội. Rằng nước X nói trên có điểm xã hội thấp hơn Việt Nam.

Nói chung là chấp hết ráo.

Thì câu của bác Trọng vẫn là một thứ ngụy biện!

Đố biết tại sao.

Vài câu trả lời sai:

* Việt Nam thật ra (kinh tế kém/ xã hội kém/ không phải nước xhcn/ thế này thế nọ): Có thể lắm. Dưng mà đó là các bác cãi cái “fact” của bác Trọng. Ý của tớ là tớ chấp luôn, cứ cho như “fact” của bác Trọng là đúng, bác í vẫn ngụy biện.

* Làm gì có nước tư bản phát triển kinh tế chỉ ngang Việt Nam? Cũng vậy, nếu đúng thì cái này là cãi cái “fact” của bác Trọng. Đã bảo là chấp mà.

* Làm sao đo được mức phát triển kinh tế hay mức giải quyết xã hội? Cái này cũng vẫn là cãi cái “fact” của bác Trọng luôn. Chấp luôn. Cứ cho là có thước đo được.

(Câu trả lời ở dưới đây, viết bằng chữ màu trắng. Các bác highlight phần trắng dưới đây để nó hiển thị mà đọc.)

Entry kế tiếp sẽ tóm tắt câu trả lời bằng toán. Sẽ ngắn hơn, dễ hiểu hơn đối với một số bạn quen với toán, và giải đáp thêm luôn một số thắc mắc.

Cái ngụy biện ở đây, là một khi đã dùng tới 2 thước đo, thì thế nào cũng có lệch lạc và một trong 2 câu này thế nào cũng có 1 câu phải đúng: “phát triển xã hội cao hơn nước ngang tầm kinh tế” / “phát triển kinh tế cao hơn nước ngang tầm xã hội.”

Một khi mình nhận thức được rằng, trong cùng một cách tổ chức xã hội (hoặc tư bản, hoặc thần quyền, hoặc cộng sản, hoặc Hunger Games), phát triển kinh tế lên xuống song song với giải quyết vấn đề xã hội, thì câu của bác Trọng trở thành một thứ tautology, open to manipulation, một loại câu “thế đéo nào cũng nói được.”

Hay, nói rõ hơn: Bất kể mức độ phát triển kinh tế / giải quyết vấn đề xã hội tới đâu, nước nào cũng nói được một câu giống giống câu của bác Trọng.

Tóm tắt là khi có tới 2 thước đo để so sánh, mà hai cây thước nó thường đi song song, thì thế nào cũng có cái trên cái dưới và nói kiểu nào cũng được.

Thí dụ nhé.

Giả sử có thước đo điểm kinh tế (đơn vị KT) và thước đo điểm xã hội (đơn vị XH). Và mình hiểu rằng trong cùng một hệ thống kinh tế, cùng một cách tổ chức xã hội, nếu điểm KT tăng thì điểm XH cũng tăng, và ngược lại nếu điểm KT giảm thì điểm XH cũng giảm.

Theo bác Trọng, Việt Nam có kinh tế 5 KT chẳng hạn, và xã hội 6 KT, trong khi nước tư bản X nào đó, có kinh tế cũng 5 KT, thì xã hội của X chỉ có 4 XH thôi.

Đó là chấp bác Trọng nói factually correct.

Nhưng mà nếu lỡ chẳng may không tìm ra nước X như thế, vì các nước 5 KT đều có điểm xã hội tới 9 XH lận, thì sao?

Thì dễ lắm, bác Trọng sẽ đi tìm nước tư bản khác, Y, có điểm xã hội ngang với Việt Nam, 6XH.

Nước Y, do có điểm xã hội thấp hơn X, nên sẽ có điểm kinh tế xuống thấp hơn X luôn, còn 4 KT chẳng hạn.

Lúc đó bác Trọng lại được dịp bẩu: Việt Nam “phát triển kinh tế tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức giải quyết các vấn đề xã hội.”

Tức là nếu nói đàng này không được thì sẽ chạy được đàng khác! Cái kiểu so sánh khoe khoang này trở nên vô nghĩa vì nói cách nào cũng được.

(Lỡ chẳng may 2 thước đo đều thua người ta hết thì sao? Thì thay bằng cây thước khác, không nói tới kinh tế và xã hội nữa mà nói tới kinh tế và bình đẳng nam nữ chẳng hạn!)

Cũng nên nói thêm là vì câu của bác Trọng là ngụy biện, nên câu ngược lại để chê, cũng là ngụy biện nốt: “Việt Nam có mức phát triển kinh tế thấp hơn, so với những nước có mức phát triển xã hội tương đương.”

So sánh bằng 1 cây thước thì ok, chứ lên tới 2 cây thước là bắt đầu bị open to manipulation.

This entry was posted in Nghiêm túc, Nhảm nhảm nhảm and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Câu đố: Ngụy biện của bác Tổng Trọng

  1. hally says:

    lập luận của bạn ko ổn nếu xét vd tương đương sau:
    A và B cùng làm 2 bài kiểm tra toán và vật lý. Điểm 2 môn của A và B lần lượt là (5;7) và (5;5)

    A nói: tôi làm bài vật lý tốt hơn trong khi ngang bạn về năng lực toán.
    B nói: tỉ lệ điểm toán/vật lý của tôi cao hơn bạn, vậy tôi làm toán tốt hơn bạn trong trường hợp ngang bạn về năng lực vật lý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s