Chân dung Rick Santorum, làm bằng gay porn

Rick Santorum, ứng cử viên tổng thống, cựu thượng nghị sĩ đại diện Pennsylvania, nổi tiếng với những quan điểm bảo thủ về phụ nữ, về ngừa thai, về đồng tính.

Thế là có người lấy hình ảnh gay porn ghép lại thành chân dung ổng. Hehehe.

.

Bấm vô đây (cấm con nít!) coi zoom vô hai mắt ổng.

(Vẫn định viết cho xong vụ trí thức, rồi cứ bị những thứ này nó đánh lạc đề.)

This entry was posted in Nghệ thuật, Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s