Báo chí Hong Kong tác nghiệp

Chuyện rằng ông Henry Tang ra ứng cử chức Đặc khu trưởng Hong Kong. Nhưng rồi phát giác ra nhà ổng xây căn hầm hoành tráng mà không xin phép.

Báo chí bèn nhào tới chụp hình căn nhà tường cao hào sâu này.

Bấm vào đây để xem các đồng nghiệp tớ tác nghiệp ở Hong Kong như thế nào. Hình của ChinaFotoPress, via Getty Images.

This entry was posted in Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s