Bữa tiệc ly của Mao

Zhang Hongtu

Họa sĩ Zhang Hongtu dán Mao tuyển lên canvas, rồi vẽ lên trên. Nguồn ở đây.

This entry was posted in Nghệ thuật, Nghiêm túc and tagged , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Bữa tiệc ly của Mao

 1. Thaan says:

  Độc diễn

 2. Linh says:

  Hay! Nhưng bác không có bản to hơn à?

 3. feast888 says:

  cầu nguyện toàn vẹn lãnh thổ …
  cầu nguyện công khai cho China sụp đổ giống như Liên bang Xô viết ngày xưa

  Mấy hôm trước tôi xem Asia entertainment thấy các khúc films người Việt hải ngoại biểu tình thắp nến cầu nguyện toàn vẹn lãnh thổ … tôi hơi thất vọng là họ không nghĩ đến cầu nguyện công khai cho China sụp đổ giống như Liên bang Xô viết ngày xưa thì China sẽ sợ , và như thế cũng gợi ý cho người dân China …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s