Nào cùng nhau góp ý giúp Bộ Công An (có poll)

(AP Photo/Francois Mori)

Hôm nay đẹp giời, tớ muốn chúng ta cùng nhau giúp Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công An một tay. Dầu gì bác í cũng bộ trưởng mới, cần được khuyến khích, ủng hộ.

Trong bản Báo cáo Nhân quyền Libya năm 2004, Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết:

Các cơ quan an ninh và các Ủy ban Cách mạng sử dụng một mạng lưới rộng lớn những kẻ chỉ điểm. Quan sát viên quốc tế ước lượng có từ 10 tới 20 phần trăm dân số là tham gia làm chỉ điểm cho nhà nước.

The security agencies and the Revolutionary Committees oversaw an extensive network of informants. Foreign observers estimated 10 to 20 percent of the population was engaged in surveillance for the Government.

Vậy mà chế độ anh Gadhafi vẫn rớt. Từ đó, ta suy ra một trong hai kết luận sau đây phải đúng:

(A) “10 tới 20 phần trăm dân số làm chỉ điểm” là chưa đủ. Đề nghị Bộ Công An nỗ lực gia tăng số Hồng vệ binh lên thật cao, phải, 30, 40, 50% dân số, cho chắc ăn.

(B) “10 tới 20 phần trăm dân số làm chỉ điểm” là quá nhiều vậy mà vẫn không ăn thua. Chứng tỏ đám chỉ điểm là vô dụng, bao nhiêu cũng chả ăn thua. Đề nghị Bộ Công An giải ngũ Hồng vệ binh cho các em về nhà làm ruộng.

Vậy câu nào là câu đúng? Xin bỏ phiếu.

This entry was posted in Chính trị and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Nào cùng nhau góp ý giúp Bộ Công An (có poll)

  1. Tin thế nào được báo cáo nhân quyền của USA???

  2. Mai Huỳnh says:

    cái vụ “kết luận sau đây phải đúng” này cũng giống như nói hổ có 4 chân nên con vật nào 4 chân đều phải là hổ kakaka, tam đoạn luận sơ đẳng mà cũng ko vững là sao

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s