Daily Archives: October 17, 2011

Bác La Thăng đề nghị cũng có thể ok

Trên FB thấy có nhiều bác phản ứng với đề nghị này của ông Đinh La Thăng. Về chi tiết, nếu đổi giờ làm việc thành từ 9 tới 6, thì cái chuyện về 6g có thể không ổn vì … Continue reading

Rate this:

Posted in Nhảm nhảm nhảm | 5 Comments