Tớ đi thăm bạn tớ

Tuần rồi tớ có việc thăm bạn, thành ra tớ hóa bận không blog bliếc gì được.

Số là tớ đi thăm chị Nga bạn tớ. Lúc về, mới bước ra sân, thằng láng giềng nhà chị Nga sửng cồ xông tới gây sự bảo tớ dẫm lên cỏ nhà nó -mặc dù là rõ ràng tớ chưa ra khỏi sân nhà chị Nga.

Thằng láng giềng to tiếng, tớ cũng chả vừa, cãi qua cãi lại rầm trời. Đến cả một anh Mỹ tuốt bên kia đường cũng nghe thấy rồi bảo chúng tớ bình tĩnh.

Nhưng may là chị Nga trong nhà không nghe thấy gì hết, chứ chị mà nghe thấy chị lại lo lắng, tội nghiệp chị.

This entry was posted in Chính trị, Nhảm nhảm nhảm and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Tớ đi thăm bạn tớ

  1. tuanphucnguyen says:

    Hàng xóm cuả bạn Nhảm là ngươì Việt hay là Mễ dzâỵ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s