Lòng yêu nước trong vòi rôbinê

Có những lúc mình có cảm tưởng lòng yêu nước như đang bị nhồi trong cái vòi rô bin nê.

Ba hồi người ta cần xài thì mở cho nó ra.

Ba hồi người ta không cần, người ta siết cho nó vô nhà đá.

Thả Điếu Cày ra!

This entry was posted in Chính trị and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Lòng yêu nước trong vòi rôbinê

  1. Gác Xép says:

    Hình đẹp. Lại like thêm phát nữa. Hehehe..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s